Nutrition

อาหารบำบัด

อาหารบำบัด แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

โภชนาการมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก การได้รับโภชนาการที่เพียงพอ เหมาะสม และรวดเร็วช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูแผลให้หายเร็วขึ้น ลดโอกาสติดเชื้อ ป้องกันการสูญเสียน้ำหนักและกล้ามเนื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
โปรตีน

โปรตีนกับระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม การที่จะดูแลและสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างรอบด้าน ทั้งด้านอาหาร การออกกำลังกาย และอารมณ์ รวมถึงการพักผ่อนที่เพียงพอ การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะโปรตีนอย่างเพียงพอ จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ปกติ
ล้างพิษ

คิดก่อนเชื่อ : ล้างพิษ…จริงหรือลวง

ล้างพิษ คำนี้น่าจะเป็นศัพท์ของการบำบัดแบบการแพทย์ทางเลือก ภาษาอังกฤษที่เห็นมีใช้คือคำว่า Detox ซึ่งมันไม่ควรมาจากคำว่า Detoxification ที่แปลว่า การทำลายสารพิษ เพราะในความเป็นจริงแล้วสารแปลกปลอมหรือสารพิษนั้นไม่ได้ถูกทำลายหายไปเลยเสียทีเดียว แต่มักถูกเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจนสามารถถูกขับออกจากร่างกายตามทวารที่เหมาะสม
โปรตีนกับโรคไต

โปรตีนกับโรคไต (ระยะหลังฟอกไต)

ผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือทางหน้าท้อง ควรรับประทานอาหารให้ครบถ้วนเพียงพอทั้ง 3 มื้อ โดยรับประทานให้ครบ 5 หมู่ เน้นการรับประทานเนื้อสัตว์ 4 – 6 ช้อนแกงต่อมื้อ โดยอาจแบ่งเป็น ไข่ขาวหรือเนื้อหมู 1 มื้อ เนื้อปลา 1 มื้อ อีกหนึ่งเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ก็จะช่วยให้ได้รับพลังงานและโปรตีนอย่างเพียงพอ

โปรตีนกับการควบคุมน้ำหนัก

อาหารประเภทโปรตีน (โดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์) สามารถช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้ดีกว่าอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่ให้พลังงานเท่ากัน เนื่องจากร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อย การดูดซึม และเผาผลาญโปรตีนมากกว่าพลังงานที่ใช้สำหรับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมัน การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงจึงช่วยลดน้ำหนักตัวและไขมันที่สะสมในร่างกายได้ดีกว่า

อกหักมักป่วนการกิน เทคนิคกินสำหรับคนอกหักแบบไม่แคร์แฟนเก่า

คนอกหักจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น 5 รูปแบบ คือ ซื้อเสื้อผ้า 49.3% ใช้บริการร้านอาหาร 42.8% ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 41.6% ท่องเที่ยว 39.9% และเข้าฟิตเนส 38.20% จะเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการบริโภครวมกันสูงถึง 84.4% ดังนั้นหากคนอกหักเพิ่มความใส่ใจเลือกซื้อสินค้าและบริการด้านการบริโภคที่ดีและเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มด้านบวกให้ตนเอง
โปรตีนจากไข่ขาว

โปรตีนจากไข่ขาวเพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ในทุก ๆ วัน กล้ามเนื้อมีการเสื่อมสลายและสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา หากอัตราการสร้างและการสลายกล้ามเนื้อมีความสมดุลกัน ร่างกายก็สามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้อย่างปกติสุข แต่ก็มีปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกิดการสลายได้มากขึ้นกว่าภาวะปกติ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิต

โปรตีน สารอาหารสำคัญเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

การมีโภชนาการที่ดีและได้รับสารอาหารต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อสุขภาพผู้สูงอายุ แต่ในหลายการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 20 – 30 มีแนวโน้มได้รับสารอาหารพลังงานไม่เพียงพอ และภาวะขาดสารอาหารนี้จะพบได้มากขึ้นในขณะที่นอนรักษาพักฟื้นในโรงพยาบาล อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนมากสามารถรับประทานโปรตีนได้เพียงร้อยละ 50 – 70 ของความต้องการของร่างกายอีกด้วย
ผิวแห้ง

อาหารบำบัดผิวแห้ง

หลายครั้งที่เราต้องสัมผัสอากาศเย็นไม่ว่าจะแบบธรรมชาติหรือแบบที่มนุษย์จัดสรรไว้ หลายคนคงมีปัญหาผิวแห้ง คัน หรือลอกเป็นขุยได้ นั่นเพราะอากาศที่แห้งทำให้น้ำใต้ผิวหนังระเหยขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศ ผิวเราจึงตกอยู่ในสภาวะขาดน้ำและแห้งได้
สารพิษ

กินดีอยู่ดี: สารพิษจากการปรุงอาหาร

นอกจากอาหารที่เรากินในบางครั้งมีสารเจือปนที่เติมด้วยความตั้งใจและสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงบ้างในเรื่องของอาหารการกินของคนไทยนั้นคงไม่พ้นสารพิษ ที่อาจเกิดได้ในระหว่างการผลิตและ/หรือการปรุงอาหาร