Activity

งานสุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 16

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 HealthToday ร่วมกับ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จัดงาน “สุขภาพเต็มร้อย” ครั้งที่ 16 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด “สมดุล (ภาย) นอก-ใน ดีต่อใจ ต่อยอดสุขภาพยั่งยืน”  โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นประธานเปิดงาน