HealthToday ชวนทุกคนมามีสุขภาพดีไปด้วยกันกับงาน “สุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 22” Get back to healthy

0
830
สุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 22
เข้มข้นด้วยสาระสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง
เติมเต็มวันหยุดของคุณกับคนในครอบครัวด้วยเรื่องราวดี ๆ ที่เราคัดสรรมาฝาก
  • ปกป้องลมหายใจ ปลอดภัย ไกลโรค โดย ศ. ดร. พญ.อรพรรณ โพชนุกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • สมองใส ห่างไกลอัลไซเมอร์ โดย นพ.สุทธิพจน์ ภัทรมงคลกาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู คลินิกสุขภาพมิสกวาน
  • รับมือเจ็บคอหลังโควิด โดย ผศ. นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รู้ก่อนเกิด เปิดโลกการดูแลกระดูกและกล้ามเนื้อ โดย อ. นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุและโรคกระดูกเมตาบอลิก ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครบครันทั้งความรู้และความสนุกสนานที่คุณไม่ควรพลาด!
แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook HealthToday Thailand