Disease

นิวโร เอไอ

เทคโนโลยี AI ช่วยวินิจฉัยอัลไซเมอร์

ในประเทศไทยมีผู้สูงอายุราว 16 ล้านคนในปัจจุบัน และคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีการทางการแพทย์ใดที่ป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมชนิดนี้ได้ แต่การได้รับวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีการดำเนินโรคที่ช้าลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Alice in the Wonderland Syndrome กลุ่มอาการอลิซในดินแดนมหัศจรรย์

ฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้า มันเป็นเช้าแรกของปีที่อากาศดี ฉันบิดกายไปมา แขนเหยียดสุด หวังสลัดให้ตัวขี้เกียจหลุดออกไป ระหว่างที่ฉันหมุนตัวลงไปด้านซ้าย ขาสองข้างแตะพื้นแล้วลุกยืนขึ้น แต่แล้วฉันสังเกตเห็นว่า ตัวฉันหดเล็กลง เล็กลง เล็กลง จนตัวเท่ากับแก้วกาแฟที่วางอยู่หัวเตียง ฉันเงยหน้ามองเพดาน นี่มันเกิดอะไรขึ้น
ลิ่มเลือดอุดตันปอด

ลิ่มเลือดอุดตันปอด

ลิ่มเลือดอุดตันปอด ภาษาแพทย์เรียกว่า pulmonary embolism เป็นโรคที่มีความสำคัญ เพราะทำให้ตายได้ เมื่อก่อนคิดว่าเป็นโรคที่พบในฝรั่งเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้พบบ่อยขึ้นในคนไทย
เทคโนโลยีทางการแพทย์

ปัญญาประดิษฐ์กับการแพทย์

“Disruptive technologies” หรือ เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันในด้านที่เกี่ยวข้องกันนั้น สำหรับในทางการแพทย์เองก็มีการพัฒนาและนำ Disruptive technologies มาใช้กันมากขึ้น และพบว่าได้ผลดีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอนำเสนอเรื่องราวการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence ; AI) หนึ่งใน Disruptive technologies มาใช้ในทางการแพทย์
สมองเสื่อม

สมองเสื่อมกับการได้ยินเสียงโลก

ภาวะหูตึง เป็นอีกภาวะที่พบได้ในผู้สูงอายุ โดยพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้มีอายุ 65-75 ปีมีภาวะการได้ยินลดลง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประมาณครึ่งหนึ่งเมื่ออายุเกิน 75 ปี จะเห็นได้ว่าภาวะหูตึงมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามวัยเหมือนภาวะสมองเสื่อม แต่ที่น่าสนใจคือ การมีหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของการเกิดภาวะสมองเสื่อมและภาวะหูตึง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัวเครื่อง “ดิจิทัลเพทซีที” เปิดให้บริการแห่งแรกในเอเชีย

ด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงจัดตั้งและเสด็จเปิดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 สืบเนื่องจากการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นับเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไทย การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้จึงเป็นการช่วยบุกเบิกเทคโนโลยีในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาทที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
PM 2.5

ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข

แพทยสภาจัด งานเสวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข” แนะประชาชน หลีกเลี่ยงพื้นที่สีแดง ปรับเวลาในการเข้าพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยภูมิแพ้ หอบหืด ทางเดินหายใจ ฯลฯ และป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง การแก้ไขระยะยาวคือ ทุกฝ่ายในเครือข่ายร่วมมือและกำหนดมาตรการจริงจังเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองลง และสนับสนุน มาตราการระยะยาว เช่น การปลูกต้นไม้ในเมือง
โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

อาการคันที่ผิวหนังเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย คือ “โรคเชื้อราที่ผิวหนัง” แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าอาการคันที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากเชื้อรา และถ้าใช่…เราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร เรามีคำตอบจากงานบรรยายวิชาการเรื่องโรคเชื้อราที่ผิวหนัง จัดโดย บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดวงตะวัน
ขับขี่ปลอดภัย

เดินทางสบายใจ ปลอดภัยในการขับขี่

จากสถิติของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เกิดอุบัติเหตุจำนวนทั้งสิ้น 3,841 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 423 ราย และผู้บาดเจ็บ 4,005 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา (ร้อยละ 43.66) และ ขับรถเร็วเกินกำหนด (ร้อยละ 25.23) สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้น และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้
ภูมิต้านทาน

สร้างภูมิต้านทานต้านมะเร็ง

รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์และสรีรวิทยา ประจำปี ค.ศ. 2018 เป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง คือ การสร้างภูมิต้านทานต่อโรคมะเร็ง ซึ่งนับว่าเป็นการปฏิวัติการรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิต้านทานของร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากการรักษาแบบเดิมที่ใช้เคมีบำบัด (Chemotherapy) และการฉายรังสี