เข้าใจดาวน์ซินโดรม: ป้องกัน ดูแล สู่สังคมที่ยอมรับ

0
190

ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งเซลล์ของโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาทั้งแท่งหรือบางส่วน ส่งผลต่อพัฒนาการและลักษณะทางกายภาพ รักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่การดูแลและรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ประชาชนยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรมอยู่หลายประการ เนื่องในวันที่ 21 มีนาคม เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก จึงอยากส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยดังนี้ 

  • ดาวน์ซินโดรมไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม 
  • ผู้ป่วยจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไป แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญญาอ่อน เพียงแต่ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
  • ถึงจะมีลักษณะเฉพาะ แต่ก็มีความคล้ายคลึงเหมือนคนในครอบครัว เช่นเดียวกับคนทั่วไป 
  • ผู้ป่วยสามารถเรียนหนังสือ ทำงาน ใช้ชีวิตในสังคม และมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ 

 ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองก่อนคลอด จะช่วยให้ทราบความเสี่ยงของทารกในครรภ์ โดยหญิงตั้งครรภ์ทุกคนสามารถรับบริการตรวจดาวน์ซินโดรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สปสช.1330 ให้บริการตลอด 24 ชม. 

 

ร่วมสร้างสังคมที่เปิดกว้าง ยอมรับ และให้โอกาสผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม 

#ดาวน์ซินโดรม #WorldDownSyndromeDay #inclusion #acceptance #diversity 

 

New Parents Magazine เล่มใหม่ล่าสุด6th Edition 2023/2024 

สารพันเรื่องน่ารู้ คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ 👨‍👩‍👧  

เพื่อลูกน้อยแข็งแรง ปลอดภัย 

📕📩 อ่านและดาวน์โหลด E-Magazine ฟรี! ได้ที่ https://bit.ly/NewParents2023-2024   

 

เอกสารอ้างอิง