LATEST ARTICLES

สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง ฉุกเฉินทุกวินาที!

โรคหลอดเลือดสมอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "อัมพฤกษ์" เกิดจากการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว ส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองตาย เกิดอาการอัมพาต แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มองเห็นไม่ชัด หรือสูญเสียการรับรู้ความรู้สึก   ❗สัญญาณเตือนฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมอง หน้าชา ปากเบี้ยว ตาตกข้างเดียว แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง ยกหรือกำไม่ขึ้น พูดไม่ชัด พูดลำบาก เดินเซ มึนงง เวียนหัว มองเห็นไม่ชัด ตาพร่ามัว ปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ   ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ...

ออกกำลังกายไล่เรื่องเศร้า สุขภาพใจดีขึ้น!

เคยรู้สึกท้อแท้ เหนื่อยหน่าย ไม่อยากทำอะไรไหม  จากงานวิจัยที่ศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อภาวะซึมเศร้า พบว่า การออกกำลังกายประเภทเดิน วิ่ง โยคะ และการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพต่อการรักษาภาวะซึมเศร้า  ลองลุกขึ้นมาขยับร่างกายดูสิ เพียง 30 นาทีต่อวัน 3-5 วันต่อสัปดาห์  จากนั้น ร่างกายจะหลั่งเอ็นดอร์ฟิน ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี นอนหลับสบาย สุขภาพกายแข็งแรง    แล้วการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพจิตอย่างไร?  ลดความเครียด: การวิ่งช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ฮอร์โมนตัวร้ายที่ทำให้เกิดความเครียด  เพิ่มสารแห่งความสุข: ร่างกายจะหลั่งเอ็นดอร์ฟิน เซอโรโทนิน และโดปามีน ที่ช่วยให้อารมณ์ดี รู้สึกมีความสุข  ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น: การวิ่งช่วยให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้า...

วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี

วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) โดยปีนี้ สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer ! วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี ช่วยยืดชีวีให้ยืนยาว” โดยกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และส่งเสริมการคัดกรองโดยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง  ความดันโลหิต คืออะไร ? ความดันโลหิต เป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่าง...