LATEST ARTICLES

กรดไหลย้อน

GERD โรคกรดไหลย้อนคืออะไร

โรคกรดไหลย้อน คือ โรคที่เกิดจากการมีกรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารจนทำให้มีอาการรบกวนและ/หรือมีภาวะแทรกซ้อน

ดวงสุขภาพ เดือนเมษายน 2564

เดือนเมษายน หรือ ราศีเมษ เดือน ๕ (แกะตัวผู้) จรราศี ธาตุไฟ (ชั้น ๑) ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้

ภาวะโภชนาการของลูกน้อย

โภชนาการที่ดีตั้งแต่วัยเริ่มต้นของชีวิตส่งผลระยะยาวต่อการเรียนรู้ในวัยเรียนต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี

PM2.5: อันตราย และการคัดเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

“Particulate Matters 2.5 (PM2.5)” เป็นอนุภาคขนาดเล็กประมาณ 1 ใน 25 เท่าของเส้นผมมนุษย์ สามารถเข้าสู่อวัยวะภายในได้โดยไม่ถูกกรองโดยระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดการอักเสบ มลพิษทางอากาศจาก PM2.5 นี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากรทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
มะเร็งกระเพาะอาหาร

H. pylori: เชื้อเอช ไพโลไร ภัยเงียบมะเร็งกระเพาะอาหาร

เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter pylori; H.pylori) เป็นเชื้อแบคทีเรียรููปเกลียวที่พบในกระเพาะอาหารของสัตว์์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน ลิง แมว สุนัข เป็นต้น เชื้อนี้มีความสามารถในการอาศัยในภาวะที่เป็นกรดสูงได้ดี ทำให้เกิดการอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และเป็นสาเหตุุหลักของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

กินอยู่อย่างไรไม่ให้อ้วน

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2557 ระบุ “กว่า 1 ใน 3 ของคนไทยมีภาวะน้ำหนักเกิน และ 1 ใน 10 อ้วน” ซึ่งเราทุกคนล้วนทราบดีว่า “ความอ้วน” เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หลายโรค