ภูมิต้านทาน

ใช้ภูมิต้านทานรักษาโรคเอดส์

ข้อมูลของสหประชาชาติระบุว่า มีประชากรติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 37 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยการกินยาต้านไวรัสเรโทร (antiretrovirus) ทุกวันไปตลอดชีวิต ถึงแม้ว่ายาต้านไวรัสเรโทรจะมีประสิทธิภาพดี แต่การที่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตและปฏิบัติตัวให้ดีเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ นับว่าเป็นภาระหนัก ไม่ต่างจากโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน
เทคโนโลยีทางการแพทย์

โลกหมุนเราต้องหมุนให้ทัน

บางครั้งเราก็ต้องติดตามหรือหาข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราทำอยู่หรืออาชีพของเราให้ทัน เรื่องที่หมอจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่อ่าน มาจากเว็บไซต์ Sciencedialy.com ซึ่งรวบรวมการศึกษาใหม่ ๆ มาให้ได้อ่านกัน
เบื่ออาหาร

เบื่ออาหาร

อาการเบื่ออาหาร หลัก ๆ ก็คือ อาการสูญเสียความอยากที่จะกินอาหารไป หมายถึง ต่อให้มีอาหารจานโปรดมาวางอยู่ตรงหน้า ก็ไม่รู้สึกอยากจะเอาใส่ปากนั่นเองค่ะ ต่างกับอาการอิ่มเร็ว (Early satiety) ตรงที่อาการอิ่มเร็วเป็นอาการที่รู้สึกอยากจะกิน แต่กินไม่ได้มากเท่าที่ใจอยาก
พาร์กินสัน

กายภาพบำบัด ผู้ป่วยพาร์กินสัน (ตอนที่ 2)

การออกกำลังกายในผู้ป่วยพาร์กินสันสามารถช่วยลดการติดขัดและติดแข็งของร่างกายได้ ช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหว ท่าทาง สมดุลการทรงตัว และการเดิน ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันในการช่วยรักษาฟื้นฟูปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

โปรตีน สารอาหารสำคัญเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

การมีโภชนาการที่ดีและได้รับสารอาหารต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อสุขภาพผู้สูงอายุ แต่ในหลายการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 20 – 30 มีแนวโน้มได้รับสารอาหารพลังงานไม่เพียงพอ และภาวะขาดสารอาหารนี้จะพบได้มากขึ้นในขณะที่นอนรักษาพักฟื้นในโรงพยาบาล อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนมากสามารถรับประทานโปรตีนได้เพียงร้อยละ 50 – 70 ของความต้องการของร่างกายอีกด้วย
ผิวแห้ง

อาหารบำบัดผิวแห้ง

หลายครั้งที่เราต้องสัมผัสอากาศเย็นไม่ว่าจะแบบธรรมชาติหรือแบบที่มนุษย์จัดสรรไว้ หลายคนคงมีปัญหาผิวแห้ง คัน หรือลอกเป็นขุยได้ นั่นเพราะอากาศที่แห้งทำให้น้ำใต้ผิวหนังระเหยขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศ ผิวเราจึงตกอยู่ในสภาวะขาดน้ำและแห้งได้