Monday, April 6, 2020
เมื่อท่านกลับจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่ามีการระบาดของโรค COVID-19 แล้ว และให้ท่านกักกันตนเองไว้ที่บ้าน ท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง?
ซาวนา(แห้ง) หรือ เรือนไฟ เป็นวิธีการขับสารพิษที่มากับมลพิษในอากาศ PM2.5 ออกทางเหงื่อ (อาบเหงื่อต่างน้ำ อาบน้ำล้างเหงื่อ หรือ วิธีดีท็อกซ์ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า) และยังลดการอักเสบ ลดความดันฯ ลดไขมันผิดปกติ
การเดินสัมพันธ์กับการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันฯสูง ไขมันผิดปกติ ลดโอกาสเป็นมะเร็งบางประเภท เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับอ่อน เป็นต้น
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า มนุษย์ปัจจุบันอายุโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐ ปี หรือ ๓๖,๐๐๐ ราตรี กินอาหาร ๗๒,๐๐๐ มื้อ (ฉบับหลวง ๒๓/๗๑) แสดงว่า คนสมัยสองพันกว่าปีก่อน อายุ ๑๐๐ ปี กินอาหารวันละ ๒ มื้อ และ การเว้นกินกลางคืน
พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่กินอาหารเวลากลางคืน (หลังพระอาทิตย์ตก) จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย มีโรคน้อย มีแรงทำงานได้ กระปรี้กระเปร่า และอยู่เป็นสุข
จากการศึกษาพบว่า การกิน ๑. ผลไม้น้อย ๒.หวานมาก ๓.เกลือโซเดียมสูง ๔. ถั่ว เมล็ดพืชน้อย ๕. เนื้อสัตว์ใหญ่หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ ๖. ผักน้อย ๗. ธัญชาติไม่ขัดสีน้อย ๘.ปลาและอาหารทะเลน้อย สัมพันธ์กับการเพิ่มการตายของชาวโลกในปี ๒๕๕๓
ชุมชนเมืองโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อีกทั้งการจราจรที่ติดขัด ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่จะมีใครคิดถึงผลที่ตามมาจากมลพิษทางอากาศจะกลับมาทำลายร่างกายมนุษย์เองในหลายระบบ ไม่เพียงเฉพาะระบบทางเดินหายใจ แต่ยังรวมถึงอวัยวะที่สาคัญ คือ “สมอง” อีกด้วย
ไมเกรนเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย และประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมองหาการรักษาเนื่องจากความรุนแรงของอาการปวดหัวมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน
กระดูกพรุน เป็น “ภัยเงียบ” ไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือน ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ว่ามีปัญหากระดูกพรุนก็ต่อเมื่อมีกระดูกหักเกิดขึ้นแล้ว
ปัญหาสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพที่ดี HealthToday จึงได้จัดโครงการ HealthToday for Teen ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เยาวชนในสถานศึกษา

Recent Posts

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com