Sunday, February 17, 2019
การมีโภชนาการที่ดีและได้รับสารอาหารต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อสุขภาพผู้สูงอายุ แต่ในหลายการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 20 – 30 มีแนวโน้มได้รับสารอาหารพลังงานไม่เพียงพอ และภาวะขาดสารอาหารนี้จะพบได้มากขึ้นในขณะที่นอนรักษาพักฟื้นในโรงพยาบาล อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนมากสามารถรับประทานโปรตีนได้เพียงร้อยละ 50 – 70 ของความต้องการของร่างกายอีกด้วย
หลายครั้งที่เราต้องสัมผัสอากาศเย็นไม่ว่าจะแบบธรรมชาติหรือแบบที่มนุษย์จัดสรรไว้ หลายคนคงมีปัญหาผิวแห้ง คัน หรือลอกเป็นขุยได้ นั่นเพราะอากาศที่แห้งทำให้น้ำใต้ผิวหนังระเหยขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศ ผิวเราจึงตกอยู่ในสภาวะขาดน้ำและแห้งได้
นอกจากอาหารที่เรากินในบางครั้งมีสารเจือปนที่เติมด้วยความตั้งใจและสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงบ้างในเรื่องของอาหารการกินของคนไทยนั้นคงไม่พ้นสารพิษ ที่อาจเกิดได้ในระหว่างการผลิตและ/หรือการปรุงอาหาร
ปกติร่างกายของเรามีความสามารถในการล้างพิษเองอยู่แล้ว โดยสารพิษต่าง ๆ จะถูกขับออกในรูปอุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ หรือแม้แต่ทางลมหายใจ แต่ในยุคที่มีการปนเปื้อนสารเคมีในสภาพแวดล้อมและอาหารสูงเช่นนี้ จึงมีกระแสนิยมเรื่องการล้างพิษเกิดขึ้นจำนวนมาก
ผู้บริโภคในประเทศที่ยึดเทคโนโลยีเป็นสำคัญจำต้องกินอาหารที่ผลิตทางอุตสาหกรรมบ่อยครั้งขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า อาหารที่ผลิตทางอุตสาหกรรมนั้นต้องมีสารเจือปนในอาหาร (additives) ช่วยในการผลิต และอาจมีสารปนเปื้อนในอาหาร (contaminants) เป็นของแถมได้
ปกติแล้วไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาให้หายได้ โดยแพทย์มักเริ่มการรักษาด้วยการให้ยา หากไม่ได้ผลก็จะใช้การรักษาด้วยรังสีไอโอดีน หรือผ่าตัด ในระหว่างที่ทำการรักษา ผู้ป่วยควรดื่มน้ำ พักผ่อนให้เพียงพอ และปรับพฤติกรรมอาหารเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ด้วย แต่หากผู้ป่วยละเลยการรักษาก็อาจจะสร้างปัญหาร้ายแรงต่อหัวใจ กระดูก กล้ามเนื้อ รวมถึงการเจริญพันธุ์
ทำไมผู้ผลิตจึงต้องใส่สารกันบูดในอาหาร คำตอบแบบหล่อ ๆ ง่าย ๆ คือ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในระหว่างการผลิต เก็บ และขนส่งอาหาร ดังนั้นการป้องกันการเจริญของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุนั้นจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งไม่บังควรแก้ปัญหาด้วยสารกันบูด แม้ว่าต้องการลดต้นทุนการผลิตในการเก็บรักษาและขนส่ง
ข้อมูลจากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันมีคนไทยทุกเพศทุกวัยป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน 9.2% ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในผู้ที่มีอายุมากขึ้น ที่สำคัญคือพบว่าคนวัยทำงานก็ประสบปัญหากรดไหลย้อนสูงขึ้นด้วย การรักษานอกจากรับประทานยาลดกรดและการผ่าตัดแล้ว การปรับพฤติกรรมแก้กรดไหลย้อนก็ช่วยได้มากทีเดียว
อาหารที่เก็บไว้กินได้นานควรถูกจัดเก็บในสภาวะที่ราขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้เพราะราหลายชนิดสามารถสร้างสารพิษ (mycotoxin) ชนิดที่ทนความร้อนได้สุด ๆ ออกมาปนเปื้อนในอาหาร มีการตรวจวิเคราะห์พบชนิดของสารพิษกลุ่มนี้แล้วถึง 300 กว่าชนิด
คำถามหนึ่งที่หมอมักจะดีใจเมื่อถูกถามก็คือ “เราจะดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ” ความเข้าใจเรื่องการดื่มน้ำของเรามักถูกสอนกันต่อ ๆ มาว่า “ดื่มน้ำมาก ๆ สิดี ยิ่งดื่มมากยิ่งดีต่อร่างกาย เรื่องแบบนี้ไม่เห็นต้องไปถามหมอให้เสียเวลาเลย” แต่ในความเป็นจริงก็คือ การดื่มน้ำนั้นเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพก็จริง แต่ต้องใส่วงเล็บไว้ด้วยนะครับว่า ดื่มอย่างพอเหมาะกับสภาพร่างกายของคนคนนั้น

Recent Posts

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com