Monday, October 14, 2019
วันที่ 21 กันยายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลก สำหรับประเทศไทย ในปีนี้สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย รวมถึงเรื่องของแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
การดูแลสุขภาพดวงตาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนทุกวัย ซึ่งในแต่ละวัยจะมีแนวทางการดูแลดวงตาทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันไป วัยไหนควรดูแลอย่างไร ต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ไปค้นหาคำตอบกัน
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาจเริ่มต้นจากมีอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ บางคนจึงไม่ใส่ใจ ไม่พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ ซึ่งอาจส่งผลให้อาการเป็นมากขึ้นได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการต้องสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้ ควรไปปรึกษาแพทย์
ไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปี แต่มักระบาดในฤดูฝนเนื่องจากมีแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชั้นเยี่ยมอยู่เป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าคงไม่มีอะไรดีไปกว่า "การป้องกันไม่ให้เกิดโรค" ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้เน้นย้ำถึงวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกกันอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน
เชื้อดื้อยา การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพส่งผลร้ายหลายอย่าง เช่น ทำให้การเจ็บป่วยเป็นนานขึ้น การรักษายุ่งยากขึ้น การลดความเสี่ยงการติดเชื้อดื้อยา ในส่วนของประชาชนแนะนำว่า หากเป็นไข้ทั่ว ๆ ไป เช่น ไข้ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และไม่มีอาการรุนแรงอะไร ไม่จำเป็นต้องกินยาต้านจุลชีพ เพียงกินยาบรรเทาอาการ เช่น พาราเซตามอล ก็เพียงพอแล้ว

Recent Posts

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com