Nutrition

5 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเลือกโพรไบโอติกให้ลูกน้อย

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) หรือจุลินทรีย์สุขภาพ เริ่มได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ก่อนที่เราจะเลือกโพรไบโอติกให้ลูกน้อยรับประทานนั้น เราควรต้องศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะเลือกได้เหมาะสม ให้ประโยชน์อย่างที่ต้องการ และปลอดภัยสำหรับลูกน้อย

5 เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่ “เมื่อลูกน้อยท้องผูก”

ท้องผูก ถ่ายไม่ออก มักจะเป็นอาการที่เราพบกันบ่อย ๆ ในเด็ก เรามาเรียนรู้ 5 เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่ เมื่อลูกน้อยท้องผูกกันค่ะ

ทำอย่างไรเมื่อลูกน้อยท้องเสีย

การให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงท้องร่วงเฉียบพลันจะช่วยส่งเสริมการซ่อมแซมและการเจริญเติบโต ช่วยให้เยื่อบุผิวลำไส้กลับมาทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดีโดยเร็ว

การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของลูกน้อยด้วยจุลินทรีย์สุขภาพ

ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงช่วงที่เป็นทารก ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก ๆ ต่อสุขภาพของลูกน้อยในอนาคต การได้รับสารอาหารและจุลินทรีย์อย่างเหมาะสมทั้งคุณแม่และทารก ล้วนเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมสุขภาพของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น

Prebiotics ช่วยในการขับถ่ายของลูกน้อยได้อย่างไร

การใช้อาหารสำเร็จรูปมากขึ้น การรับประทานอาหารผักและผลไม้ลดน้อยลง ภาวะความรีบเร่งและความเครียดของเด็กเอง ทำให้ปัจจุปันเราพบเด็กมีภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม การขับถ่ายผิดปกติ ตลอดจนการเจ็บป่วยเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงได้บ่อยขึ้น
อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็ก

อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็ก

อาหารมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และพัฒนาการของสมองสำหรับเด็กในทุกช่วงวัย  เด็กที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี จะส่งผลทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่ มีความบกพร่องต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย

ทำอย่างไรเมื่อลูกรักกินยาก

ปัญหาการกินเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กช่วงอายุ 1-3 ปี ผู้ปกครองจึงมักมีความกังวลว่าบุตรหลานจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ขาดสารอาหาร หรือมีภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม

ภาวะโภชนาการของลูกน้อย

โภชนาการที่ดีตั้งแต่วัยเริ่มต้นของชีวิตส่งผลระยะยาวต่อการเรียนรู้ในวัยเรียนต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี
ไขมัน

คิดก่อนเชื่อ : ไขมันเลวร้ายจริงหรือไม่?

ความบกพร่องในการเผยแพร่ผลงานวิชาการนั้นมักเกิดเพราะผู้เผยแพร่ต้องการละเว้นในการแสดงผลงานที่ได้ประจักษ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากถ้าแสดงผลงานครบแล้วอาจไม่ถูกใจผู้ให้ทุนทำวิจัย และยิ่งถ้าเป็นงานวิจัยที่ทำในหน่วยงานของเอกชนที่หวังผลกำไร (Profit organization) การตีพิมพ์ผลงานนั้นต้องผ่านการกลั่นกรองจากองค์กรว่า ไม่กระทบถึงสิ่งที่องค์กรได้ประโยชน์

อาหารบำบัดไอเรื้อรัง

การไอแม้ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต แต่ก็สร้างความรำคาญ และรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้ไม่น้อย การปฏิบัติตัวขณะมีอาการที่ถูกต้องจะช่วยบรรเทาอาการ และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นได้