Wednesday, July 24, 2024
เจ็บคอ เป็นอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์เป็นลำดับต้น ๆ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ เจ็บคอเฉียบพลัน และเจ็บคอเรื้อรัง
ผู้สูงอายุมักมีโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งมากับพร้อมกับอายุที่มากขึ้น ได้แก่ กระดูกบาง กระดูกพรุน มวลกล้ามเนื้อน้อย และข้อเสื่อม การศึกษาปัจจุบันพบว่ากระดูกและกล้ามเนื้อนั้นมีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน จึงพบว่าผู้ที่กระดูกพรุนหรือกระดูกบางจะมีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยลงเช่นกัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การหกล้มและกระดูกหักได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องดูแลทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงควบคู่กันไป เหตุใดผู้สูงอายุจึงมีกระดูกบาง ร่างกายของมนุษย์มีทั้งระบบการสร้างและการสลายกระดูก โดยปกติแล้วทั้งสองกระบวนการนี้ต้องมีความสมดุลกัน แต่ในความเป็นจริงการสร้างและการทำลายนั้นจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปจะมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการสลายกระดูก ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการสลายกระดูก ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต โรคบางชนิด หรือภาวะบางอย่าง เช่น ภาวะหมดประจำเดือน  นอกจากนี้เพศสภาพก็มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะดังกล่าวเช่นกัน โดยพบว่าเพศหญิงอาจมีปัญหาทางกระดูกและกล้ามเนื้อมากกว่าเพศชายเนื่องจากมีทั้งภาวะบางและกระดูกพรุน ในขณะที่เพศชายอาจพบเพียงกระดูกบางเท่านั้น การป้องกันโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำได้โดย ลดปัจจัยเสี่ยงในการทำลายกระดูก เช่น เหล้า บุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นการทำลายกระดูกได้ อีกหนึ่งปัจจัยที่พบบ่อย ได้แก่ การบริโภคคาเฟอีนที่มากกว่า...
การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน คือ การมีชีวิตอยู่ยาวนานโดยไม่เจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยน้อยที่สุด ซึ่งในศาสตร์ของการมีสุขภาพดี หรือ Lifestyle Medicine จะเน้นเรื่อง “การป้องกัน” เป็นหลัก นอกจากเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย ความเครียด การนอน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติดแล้ว “สภาพแวดล้อม” ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน จากการศึกษาพบว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษในอากาศทั้งในบ้านและนอกบ้านสูงถึง 7 ล้านคน
การศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญทางด้านการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรค โดยมีเป้าหมาย คือ ทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มากมาย การป้องกันและดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติพบว่า ในปี ค.ศ. 2020 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DPT vaccine) ลดลงเหลือ 83% ทำให้เด็กขาดโอกาสในการรับวัคซีนพื้นฐานที่ควรได้มากขึ้นกว่า 3.7 ล้านรายทั่วโลก เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019
ในช่วงเชื้อโควิด 19 แพร่ระบาด ไอเทมหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงคงหนีไม่พ้น “สเปรย์พ่นคอ” ท่ามกลางสเปรย์พ่นคอมากมาย แต่จะต้องเลือกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพจริง? คำแนะนำให้ใช้สเปรย์พ่นคอมีอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา มีรีวิวมากมายหลายยี่ห้อ จนหลายคนอาจลังเล ว่ายี่ห้อไหนจะมีประสิทธิภาพจริง แม้จะมีข้อมูลงานวิจัยของสารสกัดที่ใส่อยู่มากมาย แต่ไม่มีแบรนด์ใดที่มีงานวิจัยยืนยันถึงผลการใช้จริง นี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายของ ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล (T.MAN Pharmaceutical) บริษัทยาสัญชาติไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาสัญชาติไทยมาเกือบ 50 ปี หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในการค้นหาคำตอบและพิสูจน์ “ประสิทธิภาพ” ของผลิตภัณฑ์ งานวิจัยสารสกัดโพรโพลิส สู่อีกระดับของสารสกัด “Standardized Propolis Extract” สู่มาตรฐานที่เหนือกว่า เพื่อ “ประสิทธิภาพ” ในการฆ่าเชื้อและลดการอักเสบในช่องปากและลำคอ กว่า 10 ปี ที่ ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล พยายามที่จะสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าท่ามกลางสเปรย์พ่นคอทั่วไป ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัท ที.แมน...

Recent Posts

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com