สมองเสื่อม

สมองเสื่อมกับการได้ยินเสียงโลก

ภาวะหูตึง เป็นอีกภาวะที่พบได้ในผู้สูงอายุ โดยพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้มีอายุ 65-75 ปีมีภาวะการได้ยินลดลง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประมาณครึ่งหนึ่งเมื่ออายุเกิน 75 ปี จะเห็นได้ว่าภาวะหูตึงมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามวัยเหมือนภาวะสมองเสื่อม แต่ที่น่าสนใจคือ การมีหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของการเกิดภาวะสมองเสื่อมและภาวะหูตึง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัวเครื่อง “ดิจิทัลเพทซีที” เปิดให้บริการแห่งแรกในเอเชีย

ด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงจัดตั้งและเสด็จเปิดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 สืบเนื่องจากการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นับเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไทย การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้จึงเป็นการช่วยบุกเบิกเทคโนโลยีในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาทที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
PM 2.5

ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข

แพทยสภาจัด งานเสวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข” แนะประชาชน หลีกเลี่ยงพื้นที่สีแดง ปรับเวลาในการเข้าพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยภูมิแพ้ หอบหืด ทางเดินหายใจ ฯลฯ และป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง การแก้ไขระยะยาวคือ ทุกฝ่ายในเครือข่ายร่วมมือและกำหนดมาตรการจริงจังเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองลง และสนับสนุน มาตราการระยะยาว เช่น การปลูกต้นไม้ในเมือง
video

วิธีดูแลดวงตาให้สุขภาพดี สดใส ได้อย่างยาวนาน

การดูแลสุขภาพดวงตาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนทุกวัย ซึ่งในแต่ละวัยจะมีแนวทางการดูแลดวงตาทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันไป วัยไหนควรดูแลอย่างไร ต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ไปค้นหาคำตอบกัน

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ – โภชนาการ ตัวชี้วัดการพัฒนา

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในปี พ.ศ.2517 ทำให้มีเด็กไทยที่มีพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากถึงร้อยละ 50 ซึ่งหนึ่งในแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโภชนาการในเด็กอันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนั้นก็คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

อาการคันที่ผิวหนังเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย คือ “โรคเชื้อราที่ผิวหนัง” แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าอาการคันที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากเชื้อรา และถ้าใช่…เราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร เรามีคำตอบจากงานบรรยายวิชาการเรื่องโรคเชื้อราที่ผิวหนัง จัดโดย บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดวงตะวัน