สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ออกหน่วยแพทย์ร่วมโครงการตาดี ฟันดี ผิวดี ตรวจสุขภาพให้กับชาวแม่ฮ่องสอน

0
826

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ,หน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดโครงการ : ตาดี ฟันดี ผิวดี ซึ่งเป็นโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ผิวหนัง อายุรแพทย์และแพทย์ทางเลือก ให้บริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2563 โดยออกหน่วยที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 : หน่วยจักษุแพทย์ ออกหน่วยในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล ในครั้งนี้ประกอบด้วยโรคตา ตรวจตา วัดสายตา ทำแว่น ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน แนะนำสอนวิธีการ ดูแลสุขภาพในช่องปาก แนะนำการสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี ขัดฟันและเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก เคลือบฟลูออไรด์เจลในเด็ก ขูดหินปูนในเด็กและผู้ใหญ่ ถอนฟันเด็กและผู้ใหญ่ อุดฟันเด็กและผู้ใหญ่ จ่ายยา แนะนำและส่งต่อผู้ป่วย โรคผิวหนัง ตรวจโรคผิวหนังทั่วไป อาทิ โรคผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ผิวหนัง เชื้อรา หิด เหา โรคผิวหนังทางกรรมพันธุ์ เป็นต้น พร้อมทั้งให้บริการยาฟรี การตรวจอายุรกรรมทั่วไป เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต วัดชีพจร ตรวจร่างกายโดยแพทย์ให้ยารักษาและให้คำแนะนำให้บริการด้วยการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดกดจุดในบริเวณที่เหมาะสม จะเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลและขจัดพิษออกจากร่างกาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Angel Group และกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศล ในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข, ปัจจัยจากกองบุญพระเทพญาณวิเทศ (พระอาจารย์สุเมโธ) และมูลนิธิธัมมคีรี แม่ฮ่องสอน