เสพสื่อ สร้างสรร จรรโลงใจ

นศพ.มุกรวี ดาราฉาย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

0
3420
“อยากให้ทุกคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่สร้างสรรมากขึ้น การเลือกเสพสื่อที่จรรโลงใจจะส่งผลให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีและคิดบวก”

สิ่งที่อยากให้คนไทยเปลี่ยนแปลงในปีใหม่นี้ได้แนวความคิดมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของหมอเอง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว หมอเป็นคนที่ใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างบ่อย จนกระทั่งวันหนึ่งจึงสังเกตได้ว่าเราให้ความสำคัญและหมดเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ใช่สาระของชีวิตค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นข่าวซุบซิบต่าง ๆ ข่าวความรุนแรง หรือเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่น ซึ่งพออ่านแล้วเราก็กด Like กด Share เผยแพร่ไป แต่พอกลับมาถามตัวเองว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวเราไหม คำตอบคือ “ไม่”

นอกจากนี้การเสพสื่อทำนองนี้มาก ๆ บ่อยครั้งเข้าก็อาจส่งผลในแง่ลบต่อสุขภาพจิตของเราได้ด้วย เช่น เรื่องราวบางอย่างจากโซเชียลมีเดียอาจทำให้เราหงุดหงิด โกรธ หรือเครียดทั้งที่เราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวนั้น ๆ แต่อย่างใด หรือการเสพข่าวสารหรือแม้แต่ละครที่มีเนื้อหารุนแรงบ่อย ๆ ก็อาจทำให้เรามองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา และกลายเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาในที่สุด

ดังนั้นในปีใหม่นี้จึงอยากให้เราหันมาเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรและมีประโยชน์ต่อตัวเราเองรวมทั้งคนรอบข้าง เช่น ติดตามโพสต์เรื่องการดูแลสุขภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ดูคลิปการออกกำลังกาย ความรู้ทั่วไปต่าง ๆ ที่เราสนใจ หรือเรื่องราวการท่องเที่ยวที่ช่วยจรรโลงจิตใจของเราให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น อย่าลืมนะคะว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมส่งผลให้สุขภาพกายดีตามไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม Click 

Resource:  HealthToday Magazine, No.201 January 2018