Sunday, February 23, 2020
Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมการวินิจฉัยทางรังสีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก จากการใช้เครื่องฉายทางรังสีขนาดใหญ่ สู่การใช้เครื่องฉายทางรังสีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ หรือที่เรียกว่า Handheld Ultrasound
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก ภายใต้แนวคิด I Am and I Will...ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งได้
โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "รณรงค์ลดฝุ่นพิษ PM2.5" โดยแจกหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับประชาชนผู้ใช้ทางด่วนพิเศษ ด่านดินแดง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะชี้ ชายไทยเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก จึงเร่งให้ความรู้ประชาชน เพื่อให้ตื่นตัว รู้เท่าทันโรค และตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น สามารถรักษาให้หายขาดได้ เตรียมจัดงาน “รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก” ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 2563
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดงาน “สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจเรื่องกัญชามากยิ่งขึ้น
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่, หน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่ และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดโครงการ: ตาดี ฟันดี ผิวดี ให้บริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Recent Posts

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com