Electronic Skin อุปกรณ์สุขภาพแห่งอนาคต

HealthToday Editor

0
1114

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวได้พัฒนาผิวเทียมอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า Electronic Skin (E-Skin) ซึ่งมีความบางเป็นพิเศษสำหรับใช้แปะติดกับร่างกาย โดยมีความบางกว่าเซลล์ผิวหนังมนุษย์ถึง 10 เท่า และยังมีน้ำหนักเบากว่าขนนก โดยนักวิทยาศาสตร์มีแผนจะนำ E-Skin ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับออกซิเจนของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่มีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถนำ E-Skin ไปแปะที่อวัยวะโดยตรงเพื่อวัดระดับออกซิเจนในเลือดในช่วงระหว่างและหลังการผ่าตัด ซึ่งผลการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครพบว่า E-Skin มีประสิทธิภาพในการวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยำ

ที่มา: www.u-tokyo.ac.jp/en/utokyo-research/research-news/ultrathin-organic-material-enhances-e-skin-display.html

Resource: HealthToday Magazine, No.195 JULY 2017