Tuesday, August 9, 2022
เดือนกรกฎาคม หรือ ราศีเกรกฎเดือน 8 (ปู) จรราศี (ธาตุน้ำ) ชั้น ๑ ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้
เดือนมิถุนายน หรือ ราศีเมถุน เดือน ๗ (ฝาแฝด) ทวิภาวะราศี (ธาตุลม) ชั้น ๓ ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้
เดือนพฤษภาคม หรือราศีพฤษภ เดือน ๖ (วัว) สถิรราศี ธาตุดิน (ชั้น ๒) ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้
เดือนมีนาคม ราศีมีน เดือน ๔ (ปลาคู่) ทวิภาวะราศี ธาตุน้ำ (ชั้น ๓) ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้
เดือนกุมภาพันธ์ หรือ ราศีกุมภ์ เดือน ๓ (คนโทใส่น้ำ) สถิรราศีธาตุลม (ตามหลักโหราศาสตร์ไทย) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้
เดือนมกราคม หรือ ราศีมังกร เดือน ๒ หรือเดือนยี่ (แพะทะเล) จรราศี ธาตุดิน (ชั้น ๑) ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้
เดือนธันวาคม หรือ ราศีธนู เดือน ๑ หรือ เดือนอ้าย (คนยิงธนู) ทวิภาวะราศี ธาตุไฟ (ชั้น ๓) ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้
เดือนพฤศจิกายน หรือ ราศีพิจิก เดือน ๑๒ (แมงป่อง) สถิรราศี ธาตุน้ำ (ชั้น ๒) ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้
เดือนตุลาคม หรือ ราศีตุลย์ เดือน ๑๑ (ตราชั่ง) จรราศรี ธาตุลม (ชั้น ๑) ตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ขอทำนายดวงสุขภาพ ดังนี้

Recent Posts

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com