ความสะอาดของช่องปากป้องกันมะเร็งคอได้

HealthToday Editor

0
1382

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งในคอส่วนหลังลิ้น (pharynx) คือ ไวรัสที่เรียกว่า human papillomavirus (HPV) มะเร็งชนิดนี้นับวันจะเป็นกันมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันได้คือ การรักษาความสะอาดของช่องปากให้ดี

ในสหรัฐอเมริกา พบการติดเชื้อไวรัส HPV ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด ส่วนใหญ่มักจะเกิดที่ปากมดลูก แต่ก็สามารถติดไปที่ช่องคอบริเวณหลังลิ้นได้เช่นกัน มีการประมาณการกันว่าคนอเมริกันราว 3.7% ติดเชื้อชนิดนี้ในลำคอซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งที่คอและศีรษะ แม้จะยังไม่ทราบว่าเชื้อตัวนี้มีวิธีการแพร่อย่างไรแน่ แต่การใช้ปากเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากหน้าเป็นหนทางหนึ่งที่สำคัญ เช่นเดียวกับการจูบปากซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งเช่นกัน นักวิจัยพบว่าคนที่มีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีถึงปานกลางมีโอกาสติดเชื้อชนิดนี้ 55% มากกว่าคนที่คนที่มีสุขภาพช่องปากอยู่ในเกณฑ์ดีหรือเกณฑ์ดีมาก การรักษาสุขภาพช่องปากให้อยู่ในเกณฑ์ดีจึงน่าจะป้องกันมะเร็งในคอได้ ท่านที่รักสุขภาพทั้งหลายจึงควรใส่ใจ

การรักษาสุขภาพปากที่ดีคือควรแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอน ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันกำจัดเศษอาหารในซอกฟันก่อนนอน การทำอย่างนี้เป็นประจำทันตแพทย์บอกว่าจะได้ผลดี

Resource: HealthToday Magazine, No.195 JULY 2017