ยานอนหลับเพิ่มความเสี่ยงปอดบวมในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

HealthToday Editor

0
1270

ยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงอาจทำให้ร่างกายติดยาหรือชินยา แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคปอดบวมในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ ดังงานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยจำนวน 49,484 คน (อายุเฉลี่ย 80 ปี 62.7% เป็นผู้หญิง) โดยมีผู้ป่วยถึง 5,232 คนที่ใช้ยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ที่ใช้ยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคปอดบวมมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยากลุ่มดังกล่าว ผลการศึกษานี้คล้ายคลึงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างเบนโซไดอะซีปีนกับความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยปอดบวมตลอดจนการกำเริบของโรคระบบทางเดินหายใจและการเข้าแผนกฉุกเฉินด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือปอดบวม นักวิจัยอธิบายว่าการที่ยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคปอดบวมอาจจะมาจากฤทธิ์ระงับประสาทของมันซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการสำลัก อันนำไปสู่การป่วยด้วยโรคปอดบวมในที่สุด

การใช้ยาจึงควรชั่งผลดีผลเสียตลอดจนพิจารณาสภาวะของผู้ป่วยเสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่

ที่มา: http://specialty.mims.com/topic/benzodiazepine-linked-to-increased-risk-of-pneumonia

Resource: HealthToday Magazine, No.195 JULY 2017