ทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจาก PM2.5 – กินวันละ 2 มื้อ

ผศ. นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ อดีตหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0
1614
ฝุ่นพิษ

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า มนุษย์ปัจจุบันอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 100 ปี หรือ 36,000 ราตรี กินอาหาร 72,000 มื้อ (ฉบับหลวง ๒๓/๗๑) แสดงว่า คนสมัยสองพันกว่าปีก่อน อายุ 100 ปี กินอาหารวันละ 2 มื้อ และ การเว้นกินกลางคืน (ไม่ได้กินอาหารมื้อที่ 3 หลังพระอาทิตย์ตก หรืองดอาหารหลังกินมื้อที่ 2 จนถึงพระอาทิตย์ขึ้นในวันรุ่งขึ้น) ก็เป็นเหตุให้เจ็บป่วยน้อย

ปัจจุบัน ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการงดกินอาหารที่เรียกว่า Early Time-Restricted Feeding การกินอาหารในช่วงเวลากลางวัน 6 ชั่วโมง (ไม่กินหลังหกโมงเย็นหรือพระอาทิตย์ตก) หรือ Intermittent fasting (งดกินอาหารเป็นบางวัน) ก็สนับสนุนคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสองพันกว่าปีก่อนว่า ช่วยป้องกันโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด แม้แต่โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์1 ซึ่งมลพิษในอากาศ PM2.5 เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคดังกล่าวด้วย

ดังนั้น การกินอาหารวันละ 2 มื้อ ในเวลา 6 ชั่วโมง ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก งดไม่กินอาหาร 18 ชั่วโมง ดื่มเฉพาะน้ำเปล่าสะอาด เช่น จิบน้ำร้อนเพื่อประทังความหิว (อุณหภูมิร่างกายหรือในกระเพาะอาหารสูงกว่า 37°C จะช่วยบรรเทาความหิวได้ดีกว่าดื่มน้ำเย็นหรือน้ำแข็ง2) หรือ ดื่มน้ำปานะตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (ที่ไม่ใช่น้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์ ไม่ใช่เครื่องดื่มที่ให้พลังงาน เช่น น้ำเต้าหู้ น้ำอัดลมทั้งน้ำตาลและน้ำตาลเทียม หรือ infused water or detox water เป็นต้น) จึงเป็นทางปฏิบัติเพื่อความมีโรคน้อยอีกทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้

ข้อมูลอ้างอิง: 1. N Engl J Med 2019;381:2541-51. 2. PLoS Biol 2018;16(5):e2006188.

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง