บิล เกตส์ ให้ทุนเตรียมรับมือสงครามอาวุธชีวภาพ  

HealthToday Editor

0
1523

นับตั้งแต่วินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ทุกประเทศทั่วโลกต่างหวั่นวิตกต่อการก่อการร้ายและสงคราม โดยคาดว่าอาจจะมีการโจมตีโดยใช้อาวุธทำลายล้างสูง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ โดยอาวุธชีวภาพ (Biological Weapons) เป็นอาวุธที่ผลิตได้ง่ายและราคาถูก แต่มีผลในการทำลายล้างสูง ซึ่ง “อาวุธเชื้อโรค” เหล่านี้ผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตและสารพิษจากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสารที่สกัดจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทำให้เกิดโรคระบาดและความเจ็บป่วยต่อมวลมนุษยชาติ ในอดีตที่เคยมีการใช้สารพิษ ได้แก่ Clostridium boturism หรือเชื้อบอทูลิซึม อิรักเคยนำมาใช้ในปี ค.ศ.1995, Bacillus anthracis ทำให้เกิดโรคแอนแทรกซ์ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นเคยใช้ติดหัวรบเครื่องบินเพื่อโปรยในจีน, Clostridium perfingens เริ่มมีการค้นพบเชื้อนี้ในอิรักเมื่อปี ค.ศ. 1996 และมีการเพาะเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพ, Aspergillus flavus เป็นเชื้อราที่ค้นพบโดยอิรัก และเชื้อโรคอื่น ๆ เช่น เชื้ออีโบลา (Ebola) กาฬโรค (Pasteurella pestis) ไข้ทรพิษ (Small pox) ซึ่งถูกกำจัดไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 แต่ปัจจุบันยังถูกเก็บไว้ใน 2 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟต์ ได้ให้ความเห็นว่ากองทุนของตนจะให้ทุนสำหรับโครงการที่จะใช้รับมือกับสงครามอาวุธชีวภาพและเชื้อโรค เช่น การวิจัยและพัฒนาวัคซีนและแผนรับมือกับโรคระบาด โดยในปัจจุบันอาจจะมีอีกหลายประเทศที่ทำการค้นคว้าหาอาวุธชีวภาพใหม่ ๆ และเพาะเลี้ยงเชื้อไว้อย่างลับ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศของตนเมื่อเกิดสงครามในอนาคต

ที่มา: http://money.cnn.com/2017/02/18/technology/bill-gates-bio-terrorism/

Resource: HealthToday Magazine, No.195 JULY 2017