Sunday, June 23, 2024
คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีอาการท้องเสียเป็นประจำและเป็นเรื้อรังมานานกว่า 2 สัปดาห์ ปวดท้อง ถ่ายเป็นมูกเลือดหรือมีเลือดปน อ่อนเพลีย น้ำหนักลด โดยรักษาลำไส้อักเสบธรรมดาแล้วไม่หาย นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็น โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง ไอบีดี (Inflammatory Bowel Disease, IBD)
หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในปี พ.ศ.2517 ทำให้มีเด็กไทยที่มีพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากถึงร้อยละ 50 ซึ่งหนึ่งในแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโภชนาการในเด็กอันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนั้นก็คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่คร่ำหวอดในวงการสุขภาพมาอย่างยาวนาน ซึ่งสิ่งที่คุณหมอเป็นกังวลมากที่สุดในขณะนี้คือ…การที่ประชาชนยังดูแลตัวเองน้อยไป หลายคนคิดว่าไม่สบายก็ไปโรงพยาบาล หาหมอ ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพราะก่อนที่จะไปถึงจุดที่เจ็บป่วยจนต้องไปพึ่งหมอพึ่งยา ดีที่สุดคือ ‘การดูแลตัวเอง’ Health Yourself เพราะสุขภาพเป็นของคุณ คุณต้องสร้างด้วยตัวเอง
เชื่อว่านาทีนี้น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก ‘คุณหมอภาคย์’ พ.ท.นพ. ภาคย์ โลหารชุน หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของคุณหมอภาคย์เกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษต่าง ๆ กันมาบ้างแล้ว คุณหมอภาคย์สามารถผ่านหลักสูตรพิเศษเหล่านี้มาได้อย่างไร มีเทคนิคใดในการเตรียมความพร้อม และได้อะไรจากการฝึกที่ยากลำบากนี้บ้าง ไปค้นหาคำตอบกันได้เลย
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวกันแล้ว เราได้เตรียมพร้อมกับเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหน ‘ต้นแบบสุขภาพ’ ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ (คุณหมอพิช) หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาบอกเล่ามุมมองพร้อมทั้งให้ข้อคิดที่จะช่วยให้เราเข้าใจและอยู่กับความสูงวัยได้อย่างราบรื่น
ปัญหาดวงตาบางอย่างอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม แต่จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากที่สุด Health Influencer ฉบับนี้ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ของ รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้นแบบสุขภาพผู้รับผิดชอบงานด้วยความทุ่มเท ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยเท่าเทียมกัน และได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
ในสภาวะที่ชีวิตมีแต่ความรีบเร่ง ทุกคนต่างมีภาระหน้าที่มากมายให้ต้องรับผิดชอบ เรา…สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีเพียงใด เรา…มีเวลาดูแลตัวเองกันมากน้อยแค่ไหน สำหรับใครที่ยังตั้งรับกับความโกลาหลของชีวิตไม่ได้ รู้สึกไม่มีความสุข หรือกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต อยากให้ติดตามบทสัมภาษณ์ของ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล (หมอแอน) ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้แนวทาง…ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขในทุกช่วงเวลา
HealthToday ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ วาระปี พ.ศ. 2559 – 2561 หรือที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อนร่วมงานเรียกขานกันว่า “อาจารย์อมร” มาอัพเดตสถานการณ์สุขภาพในประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยเคล็ดลับสุขภาพดีที่ทำให้อาจารย์ยังคงแข็งแรง กระฉับกระเฉง และเต็มที่กับทุกงานแม้อายุจะเข้าสู่วัยเลขเจ็ดแล้วก็ตาม
เราทุกคนต่างมีความฝัน แต่ความฝันจะกลายเป็นความจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ที่สำคัญคือต้องมี ‘ความเพียร’ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความใฝ่ฝัน หมายมั่นที่จะเป็นคุณหมอมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ นำพาให้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ในวันนั้น เติบโตมาในเส้นทางที่มุ่งหวัง ประสบความสำเร็จ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด
โอกาสของการเกิดโรคทางทางจิตนั้นมาจากหลายปัจจัย ไม่ได้เกิดจากความเครียดเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีคือ การที่คนในสังคมเริ่มเปิดรับและเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพจิตกันมากขึ้น ดูได้จากการที่มีคนเข้ามาขอคำปรึกษาหรือเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น

Recent Posts

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com