3 ปัญหาจิตเวชคุณแม่หลังคลอด

ผู้หญิงในช่วงหลังคลอดจะมีความเปราะบางในการเกิดปัญหาด้านอารมณ์หรือโรคทางจิตเวช โดยในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอดจะพบความผิดปกติทางอารมณ์หรือพฤติกรรมได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอื่น ๆ ของชีวิต ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้หลายครั้งส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยเอง และอาจทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้

เล่นจ๊ะเอ๋ มีประโยชน์

มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่ดูจะง่ายเสียจนหลายคนหลงลืมไป เรามาทบทวนกัน การเล่นจ๊ะเอ๋ ควรจะเริ่มเล่นได้เมื่อเด็กรู้ว่าวัตถุมีจริงแล้วคือ object permanence ของชิ้นหนึ่งหายไปแล้ว โผล่มาใหม่ได้ เอาผ้าไปคลุมของเล่นที่เขากำลังเล่น เขารู้จักพลิกผ้าหาของออกมาเล่นต่อได้