เชื้อปอดบวม “ลีจิโอเนลลา” มากับน้ำ

HealthToday Editor

0
2104

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนว่าในฤดูฝนนี้ให้ประชาชนระมัดระวังน้ำจากฝักบัว สปา ก๊อกน้ำ เนื่องจากพบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปอดอักเสบมากที่สุด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคโดยเก็บตัวอย่างน้ำที่นำมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ถังเก็บน้ำ ฝักบัว ก๊อกน้ำ สปา สระว่ายน้ำ และถาดแอร์ จากโรงแรมต่าง ๆ มาทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีเพาะเชื้อ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2559 จำนวน 1,508 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) จำนวน 116 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.69) และตัวอย่างน้ำที่พบเชื้อมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ น้ำจากฝักบัว (ร้อยละ 13.2) สปา (ร้อยละ 12.9) และก๊อกน้ำ (ร้อยละ 10.4) แต่ปริมาณที่พบยังไม่สูงพอที่จะก่อให้เกิดโรคในคน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการควบคุมคุณภาพของระบบน้ำในสถานที่ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ แหล่งน้ำ และจุดปล่อยละอองน้ำ โดยจุดที่ควรเฝ้าระวังมากที่สุด ได้แก่ น้ำจากฝักบัว สปา และก๊อกน้ำ แม้ว่าปริมาณการปนเปื้อนยังไม่สูงพอที่จะเกิดอันตรายแก่มนุษย์ได้ แต่การเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อชนิดนี้ด้วยการดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ รวมถึงการตรวจสอบเฝ้าระวังและติดตาม จึงมีความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว

ที่มา: www.dmsc.moph.go.th/dmscnew/news_detail.php?cid=1&id=1742

Resource: HealthToday Magazine, No.195 JULY 2017