กินมันมัน(ส์)ด้วยเทคนิค 3 ถูก

เรียบเรียงจากการบรรยายเรื่อง "ไขมันร้าย ไขมันดีมีที่ไหน?" โดย ผศ.นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน ในงานสุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 17 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

0
1361

ไขมัน มักจะถูกมองในแง่ลบ แต่จริง ๆ แล้วเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เพียงแต่ต้องรับประทานให้เหมาะสม “เทคนิค 3 ถูก” ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณรับประทานไขมันได้อย่างปลอดภัย ไม่เสียสุขภาพ

1. ถูกปริมาณ

โดยยึดสูตร  6 – 6 – 1 หวาน – มัน – เค็ม  คือ

  • น้ำตาล ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน
  • น้ำมัน ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน
  • เกลือ ไม่เกิน 1 ช้อนชา ต่อวัน

ของทอด ของผัด ควรรับประทานเท่าที่จำเป็น

2. ถูกวิธี

โดยใช้น้ำมันให้ถูกกับลักษณะการประกอบอาหาร เพราะน้ำมันแต่ละชนิดมีจุดเกิดควันไม่เท่ากัน การนำอาหารไปทอดหรือผัดควรใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงเพื่อป้องกันการก่ออันตรายต่อสุขภาพ เช่น

  • น้ำมันถั่วเหลือง เหมาะสำหรับผัดทอดความร้อนปานกลาง ไม่สูงเกินไป
  • น้ำมันรำข้าว จุดเกิดควันสูง เหมาะสำหรับทำอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะการทอด
  • น้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันงา จุดเกิดควันต่ำ ไม่เหมาะกับการทอด
  • น้ำมันปาล์ม จุดเกิดควันสูง เหมาะสำหรับการทอดหรือผัด แต่มีไขมันอิ่มตัวสูงมาก

3. ถูกชนิด

โดยใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว (เช่น น้ำมันพืช) แทนการใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัว (เช่น น้ำมันหมู น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว) เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และลดอัตราการเสียชีวิต

 

Resource : HealthToday Magazine, No.200 December 2017