คำแนะนำสำหรับผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ

HealthToday Editor

0
2803

คนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายคนมีเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ (pace maker) ติดตั้งอยู่ที่หน้าอกระดับกระดูกไหปลาร้า โดยเครื่องจะทำงานส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้เต้นถูกจังหวะปกติ ทว่าเครื่องนี้อาจจะทำงานผิดปกติเมื่อเจ้าของไปอยู่ใกลเครื่องไฟฟ้าบางอย่าง คือ            

  • โทรศัพท์มือถือ ควรให้อยู่ห่างเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อย 6 นิ้ว เวลาใช้ควรแนบโทรศัพท์กับใบหูทางด้านตรงข้ามกับด้านที่เครื่องกระตุ้นหัวใจตั้งอยู่
  • เครื่องป้องกันขโมยในร้านค้าหรือเครื่องตรวจจับโลหะที่ท่าอากาศยาน ในกรณีที่เดินผ่านด้วยความเร็วปกติมักจะไม่มีปัญหาต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ แต่ให้หลีกเลี่ยงการไปอยู่ใกล้เครื่องเหล่านี้เป็นเวลานาน ๆ เพราะเครื่องกระตุ้นหัวใจอาจจะไปกดไกเครื่องตรวจของเจ้าหน้าที่ รปภ.ให้ดังขึ้น ถ้าเจ้าหน้าที่ รปภ.จะตรวจคุณด้วยเครื่องตรวจโลหะควรขอให้เขาตรวจโดยวิธีอื่นแทน เพื่อป้องกันปัญหาโต้เถียงกันควรมีบัตรจากแพทย์บ่งบอกว่าท่านใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่
  • เครื่องก่อกำเนิดไฟฟ้า เช่น ที่ใช้กับเครื่องเชื่อม เครื่องทำไฟฟ้าสำหรับหมอแปลงแรงดันสูง อาจจะมีผลให้เครื่องกระตุ้นหัวใจทำงานผิดปกติ จึงควรปรึกษาหมอโรคหัวใจของท่านเพื่อให้มั่นใจในการอยู่กับเครื่องเหล่านั้นในที่ทำงาน

นอกจากนี้ในการตรวจหรือการรักษาทางการแพทย์บางอย่าง ก่อนทำต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ เช่น การทำ MRI (magnetic resonance imaging) ส่วนมากไม่แนะนำให้ทำ แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณี จึงต้องปรึกษารังสีแพทย์ก่อนทำ และควรระวังการฉายรังสีรักษา การใช้คลื่นเสียงสลายนิ่ว การทำหัตการ และการใช้เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทผ่านผิวหนัง

Resource: HealthToday Magazine, No.195 JULY 2017