ถุงปันน้ำใจ บุคลากร รพ.วิภาวดี ผ่าวิกฤต COVID-19

0
1101

คุณพิชยากร กาศสกุล ผู้ช่วย ผอ. รพ.วิภาวดี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของ รพ.วิภาวดี โดยการนำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน ไปร่วมมอบ “ถุงปันน้ำใจ บุคลากรวิภาวดี ผ่าวิกฤต COVID-19”  ณ บ้านเด็กอ่อนในสลัมเสือใหญ่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็ก ๆ ในชุมชนให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต COVID-19