วัคซีนรวมสำหรับลูกน้อย เจ็บน้อย ช่วยป้องกันโรคร้าย

0
824

ในปี พ.ศ. 2566 นี้ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ตารางแนะนำการให้วัคซีนในเด็กไทย แบ่งเป็นวัคซีนจำเป็นที่ต้องให้แก่เด็กทุกคน และวัคซีนทางเลือกที่อาจให้เสริมหรือทดแทน มีคำแนะนำให้วัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ เป็นหนึ่งในวัคซีนทางเลือก โดยฉีดได้ที่อายุ 2, 4 และ 6 เดือน1

 

วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์คืออะไร?

ปัจจุบันวัคซีนไอกรนในประเทศไทยมีทั้งชนิดไร้เซลล์ (acellular) และชนิดทั้งเซลล์ (whole cell) โดยวัคซีนไอกรนชนิดทั้งเซลล์มักทำให้เกิดปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด บางครั้งอาจมีอาการบวม แดง ไข้ และหนาวสั่นร่วมด้วย จึงมีการพัฒนาวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำจากบางส่วนของเชื้อแบคทีเรียเพื่อลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ต่างกัน2 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแนะนำว่า วัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน สามารถใช้ชนิดไร้เซลล์ (acellular) แทนชนิดทั้งเซลล์ (whole cell) ได้ทุกครั้ง1

 

“วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่ดี และช่วยลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนชนิดทั้งเซลล์ แนะนำให้เริ่มฉีดเข็มแรกได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือน”

 

วัคซีนรวม เป็นการรวมวัคซีนหลายชนิดไว้ในเข็มเดียว ทำให้ได้รับภูมิคุ้มกันหลายโรคในการฉีดครั้งเดียว ช่วยลดการเจ็บตัว ทั้งยังประหยัดเวลาและลดจำนวนครั้งในการไปโรงพยาบาล3 ปัจจุบันมีวัคซีนรวม 6 โรครูปแบบพร้อมฉีดที่มีส่วนประกอบของวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ที่ช่วยลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ต่างกัน จึงเป็นทางเลือกสำคัญในการดูแลให้ลูกน้อยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

 

เอกสารอ้างอิง

  1. สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย 2566. Accessed July 18, 2023. https://www.pidst.or.th/A1291.html
  2. World Health Organization. Pertussis. Accessed July 18, 2023. https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/vaccine-standardization/pertussis
  3. World Health Organization. Combination Vaccines. Accessed July 18, 2023. https://www.cdc.gov/vaccines/parents/why-vaccinate/combination-vaccines.html