เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ

นศพ.ณัฐรดา อุ่นภมรหล้า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

0
2514
“การที่เราดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ผลดีที่ตามมาไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงสังคมที่จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับไปไม่รู้จบ”

ปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่หลายคนใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วางแผน ตั้งเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งผู้เขียนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุก ๆ เรื่องตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ

ปีใหม่นี้อยากให้คนไทยปรับเปลี่ยนในเรื่องใดมากที่สุด?

สิ่งที่อยากให้คนไทยปรับเปลี่ยนมากที่สุดคือเรื่องของ “แนวคิดในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อความสุขของคนรอบข้างที่รักคุณ และทุกชีวิตในสังคมของเราอีกด้วย” เพราะการที่เราปล่อยปละละเลยไม่ดูแลตัวเอง กินเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย กินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ พักผ่อนไม่เพียงพอ จนกระทั่งล้มป่วย ผลเสียไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเราเท่านั้น หากแต่กระทบถึงคนในครอบครัวด้วย

ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าครอบครัวที่ดื่มเหล้าจนตับแข็ง หรือสูบบุหรี่จนมะเร็งปอดถามหา ส่งผลให้ภรรยาและลูก ๆ ต้องแบกรับภาระต่าง ๆ หนักหน่วงมากขึ้น ต้องมาดูแลผู้ป่วย ต้องหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว ทุกอย่างรวนไปหมด สถานการณ์ย่ำแย่เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราดูแลตัวเองให้แข็งแรง

การที่เรามีสุขภาพดี ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับตนเองและคนในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสังคมในภาพรวมอีกด้วย เพราะเมื่อแข็งแรงก็ไม่ต้องไปหาหมอ ลดอัตราความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ลดอัตราการใช้ยาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่ไม่จำเป็น ช่วยชาติประหยัดเงิน รัฐบาลสามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ที่ยังขาดแคลน หรือนำเงินไปช่วยชีวิตผู้ป่วยคนอื่นได้อีกมากมาย พี่ตูนก็อาจจะไม่ต้องรับภาระหนักคนเดียวในการเหนื่อยมาวิ่งระยะทางไกลขนาดนี้เพื่อช่วยคนไทยทั้งประเทศ

ดังนั้นมาสร้างความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนโดยเริ่มต้นเปลี่ยนจากจุดเล็ก ๆ ที่ “ตัวเรา” กันนะคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม Click 

Resource:  HealthToday Magazine, No.201 January 2018