ทำบุญ ไม่ใส่บาป

นพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา

0
1816

ก่อนจะไปทำบุญแต่ละครั้ง เชื่อว่าหลายคนจะตั้งใจเตรียมข้าวของและคิดเมนูอาหารที่จะนำไปถวายพระ เช่น ถ้าเป็นการทำบุญให้แก่คุณทวดผู้ล่วงลับก็คงอาจจะอยากถวายข้าวขาหมู ทองหยิบ และทองหยอดที่คุณทวดชอบกิน ด้วยความระลึกถึงและปรารถนาจะให้ท่านได้กินอาหารที่ชอบแม้จะอยู่บนสวรรค์

แต่บางทีคุณอาจจะลืมไปว่า อาหารที่คุณทำบุญไปนั้น บุคคลที่กินอาหารได้ความหวานและไขมันเต็มเปี่ยมจากข้าวขาหมู ทองหยิบและทองหยอดเหล่านั้นจริง ๆ ไม่ใช่คุณทวดผู้ล่วงลับ แต่คือ พระสงฆ์ผู้รับถวายอาหารของคุณนั่นเอง ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่า ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำนวนมากที่อาพาธด้วยโรคกลุ่ม NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคอื่น ๆ ที่ตามมา เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก โรคทั้งหมดนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งวิธีการรักษาและควบคุมบรรดาโรค NCDs ทั้งหลายก็คือ การควบคุมอาหาร เลือกอาหารที่เหมาะสม โดยลดการกินอาหารรสหวาน มันเค็ม และควรเพิ่มผัก ผลไม้ อาหารต่าง ๆ ให้ครบ 5 หมู่ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย และการรักษาด้วยยา

ตามหลักของสงฆ์แล้ว อาหารที่พระฉันนั้นคืออาหารที่ญาติโยมถวายเท่านั้น ท่านไม่สามารถปฏิเสธและเลือกอาหารที่ฉันในแต่ละวันได้ นั่นแปลว่า “คุณ” คือผู้เลือกประเภทอาหารในแต่ละวันที่พระฉันนั่นเอง ดังนั้นในการทำบุญตักบาตรครั้งต่อไป จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านใส่ใจเลือกอาหารสักนิด เพราะสุขภาพของพระจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับของตักบาตรในมือคุณนะครับ

นพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา

นพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา (เก็ต)

มัธยมปลาย/มัธยมต้น สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ผลงานและความสามารถพิเศษ นักศึกษาแพทย์ประพฤติตัวดีเด่น ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และนักศึกษาแพทย์ประพฤติตัวดีเด่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจและงานอดิเรก ฟังเพลง, ถ่ายภาพ, กิจกรรมด้านแสงเสียง (Light & Sound) และความรู้ทางด้านประสาทวิทยาและแพทยศาสตร์ศึกษา

 

Resource: HealthToday Magazine, Issue no. 195, AUGUST 2016