รับมือเจ็บคอหลังโควิด

ผศ. นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0
1437