วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี

0
113

วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)

โดยปีนี้ สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League)
ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer ! วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี ช่วยยืดชีวีให้ยืนยาว”

โดยกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และส่งเสริมการคัดกรองโดยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

 ความดันโลหิต คืออะไร ? ความดันโลหิต เป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สามารถวัดได้ 2 ค่า ดังนี้

  • ค่าความดันตัวบน คือ แรงดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวเต็มที่
  • ค่าความดันตัวล่าง คือ แรงดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวเต็มที่

ดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงผิดปกติ คือมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการ จะทราบว่ามีความดันเลือดสูงต่อเมื่อได้ทำการวัดความดันเลือดเท่านั้น ความดันโลหิตสูงสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนและโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคไต

 

——————————————————————————————-

อ้างอิง:

กรมควบคุมโรค: http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news-detail.php?id=14345&gid=18

Rama Channel: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์: https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/hypertension