หญิงปวดไมเกรนเสี่ยงป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

HealthToday Editor

0
1464

ผู้หญิงปวดไมเกรนไม่เพียงบั่นทอนคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติในระบบหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ การตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หัวใจล้มเหลว หรือโรคหลอดเลือดสมอง ดังงานวิจัยในสุภาพสตรีจำนวน 936 คนที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง (myocardial ischemia) ซึ่งพบว่า มีผู้หญิงถึง 224 คนที่มีประวัติปวดศีรษะไมเกรน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนพบว่าผู้ที่มีประวัติเป็นไมเกรนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติในระบบหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น โดยความเสี่ยงจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อผู้ป่วยไมเกรนมีอายุน้อยกว่า 45 ปี สูบบุหรี่ และรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด

ที่มา: http://specialty.mims.com/topic/migraine-in-women-tied-to-increased-risk-of-cv-events?topic-grouper=news

Resource: HealthToday Magazine, No.195 JULY 2017