อูมามิ รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์          

0
1734

จากวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น สู่จุดกำเนิด ผงชูรส เครื่องปรุงรสอูมามิที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

เป็นเวลายาวนานหลายพันปี ที่เคล็ดลับการปรุงน้ำซุป “ดาชิ” ซุปดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น ซึ่งได้จากการต้มสาหร่ายทะเลคมบุหรือปลาโอแห้ง ได้ถูกถ่ายทอดและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่า เพราะเหตุใดวัตถุดิบเหล่านี้จึงช่วยให้น้ำซุปที่ได้มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม 

รสอูมามิ
ศ.ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2451 ศ.ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียล ได้ค้นพบที่มาของรสชาติอร่อยกลมกล่อมในวิถึการปรุง
น้ำซุปดาชิของชาวญี่ปุ่นว่ามาจาก “กลูตาเมต” กรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งมีปริมาณมากในสาหร่ายทะเลคมบุ และขนานนามรสชาตินั้นว่า “รสอูมามิ” ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในรสชาติพื้นฐานทั้งห้า นั่นคือ เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม และอูมามิ ซึ่งจากวันนั้น จนถึงวันนี้ ก็นับเป็นเวลาร้อยกว่าปีแห่งการค้นพบรสชาติอันเป็นสากลนี้

ภายหลังจากการค้นพบเคล็ดลับความอร่อยจากความสัมพันธ์ระหว่าง
“กลูตาเมต” และ “รสอูมามิ” ศ.ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ ได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเครื่องปรุงรสที่มีกลูตาเมตเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อส่งต่อความอร่อยและเพิ่มความสะดวกให้การปรุงอาหาร และในปี พ.ศ. 2452
ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตกลูตาเมตในรูปผลึกบริสุทธิ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ผงชูรส (โมโนโซเดียม กลูตาเมต) อุตสาหกรรมการผลิตผงชูรส
เครื่องปรุงรสอูมามิ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา

เครื่องปรุงรสอูมามิปัจจุบัน ผงชูรส เครื่องปรุงรสอูมามิ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก จนกลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงรสประจำบ้านที่ช่วยเพิ่มรสอร่อยกลมกล่อมให้กับอาหารหลากหลายเมนู และอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ