เปลี่ยนแนวคิด…ดูแลจิตใจ

นศพ.สว่างวรัช พิยะไพศาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

0
4004
“ปีใหม่นี้อยากให้คนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพจิต อยากให้เปลี่ยนมุมมองความคิดที่ว่าการไปหาจิตแพทย์แสดงว่าบ้า ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น”

ในสังคมปัจจุบันเราทุกคนต่างก็มีความเครียดด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน หรือวัยสูงอายุ ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีรับมือกับความเครียดแตกต่างกันไป นอกจากปัญหาความเครียดแล้ว หลายคนในสังคมยังประสบกับปัญหาโรคซึมเศร้า หากไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ในที่สุด เป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าและน่าเสียดายในคราวเดียวกัน เนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้หากไปพบจิตแพทย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ

ในสายตาของคนบางกลุ่มยังมองว่าการไปพบจิตแพทย์แสดงว่าบ้า จึงไม่ยอมไป เพราะกลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองสติไม่ดี ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียด มีปัญหา ขาดที่พึ่ง หรือต้องการคำปรึกษา เราก็สามารถไปพบจิตแพทย์ได้แล้ว นับเป็นการแก้ปัญหาที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดสะสมจนส่งผลเสียต่อร่างกาย ทั้งยังอาจจะได้รับแนวคิดหรือคำแนะนำดี ๆ มาช่วยแก้ปัญหาอีกด้วย เพราะคนนอกอาจจะมองเห็นปัญหาได้รอบด้านกว่าเรา จึงอยากให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้ กล้าที่จะไปพบจิตแพทย์เมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจ รวมทั้งเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้ป่วยที่ไปพบจิตแพทย์ด้วย

สำหรับท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าตนเองกำลังประสบกับภาวะซึมเศร้าหรือไม่ สามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองและ
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
2Q 9Q ได้ที่เว็บไซต์ https://www.dmh.go.th/test/download ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต

ข้อมูลเพิ่มเติม Click 

Resource:  HealthToday Magazine, No.201 January 2018