แชตมาก…ทุกข์มาก

HealthToday Editor

0
1516

งานวิจัยพบความเชื่อโยงระหว่างการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คกับการเคารพและเห็นคุณค่าของตนเองโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น โดยงานวิจัยของทีมนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Sheffield ในสหราชอาณาจักรชี้ว่ายิ่งเด็กใช้เวลาอยู่กับโลกสังคมออนไลน์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พวกเขามีความสุขน้อยลงในทุกด้าน

ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ถูกนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของสภาเศรษฐกิจ (Royal Economic Society) จากการสำรวจพบว่าเด็ก ๆ หมดเวลาไปกับการแชทบนเฟสบุ๊ก สแนปแชท วอทส์แอพ และอินสตาแกรม ต่างรู้สึกมีความสุขน้อยลงกับเรื่องการบ้าน โรงเรียน รูปร่างหน้าตา และความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว โดยมีเพียงด้านเดียวที่พวกเขารู้สึกเป็นสุขมากขึ้นก็คือเรื่องของเพื่อน นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้พบว่าการใช้เวลาเพียงวันละชั่วโมงในการเล่นโซเชียลจะทำให้โอกาสที่พวกเขาจะมีความสุขกับชีวิตโดยรวมลดลงถึงร้อยละ 14 ซึ่งเป็นผลกระทบที่สูงกว่าการที่เด็กต้องโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวถึง 3 เท่า และมากยิ่งกว่าเด็กที่หนีเรียนในโรงเรียนด้วย

ปัจจุบันมีผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี กว่าร้อยละ 90 ที่ใช้โซเชียลมีเดีย และการที่เด็กใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากจะยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบเมื่อพวกเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อความเคารพและความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองจนส่งผลทำให้เกิดความทุกข์ในที่สุด

ที่มา: www.theguardian.com/society/2017/apr/09/social-networks–children-chat-feel-less-happy-facebook-instagram-whatsapp

Resource: HealthToday Magazine, No.195 JULY 2017